Destekçi Kuruluşlar


Son yayımlanan e-yayınlarımız
Tekstil Üretimi ve Yardımcı Kimyasallar_2018
Tekstil üretimi pek çok işlem basamağı gerektiren, oldukça karmaşık bir üretimdir. Ham maddesinden elyaf eldesi, elyaftan kumaş eldesi, kumaşın kimyasal maddelerle terbiye edilmesi, kullanıma uygun özellikler katılması, konfeksiyondan önce veya sonra özel efektler kazandırılarak albeni yaratılması gibi tüm işlemler ileri teknoloji ve çok yoğun emek gerektirir. Bu kitapçıkta bu kadar karmaşık bir işlemin tümünü anlatmak yerine tekstil sektörü ve üretimi konusunda genel bilgiler verilmektedir.

Tıklayın...
Tekstil Endüstrisinde Yüzey Aktif Maddelerin Kullanımı
Tekstil endüstrisinde tekstil malzemeleri çok çeşitli işlemlere uğrar. Bu işlemler sırasında kulanılan kimyasal maddeler de çok çeşitlidir. Tekstil kimyasallarını boyar maddeler, temel kimyasal maddeler ve yardımcı kimyasal maddeler olarak üç ana grupta toplamak mümkündür. Bu çalışmada, yardımcı kimyasal maddeler grubu içinde çok büyük yer tutan yüzey aktif maddeler ele alınmıştır. Çalışmada, yüzey aktif maddelerin yapı-fonksiyon ilişkileri ele alınmıştır. Ayrıca, tekstil endüstrisindeki çeşitli uygulamalarda yüzey aktif maddelerin etki mekanizmaları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Tıklayın...
Türk Boya Sanayisi Raporu
Türkiye’nin 1833 yılında ticaretle başlayan boya serüveni, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir sanayi etkinliğine dönüşmeye başlamış ve yaklaşık yetmiş yıllık bir sanayi deneyiminin ardından, 2014 yılı sonunda, üçyüz dolayındaki üreticisi, 807 000 tonluk üretimi ve 1,42 milyar Avro’luk ticari hacmiyle Türk kimya sanayisinin en önemli kollarından biri haline gelmiştir.

Tıklayın...
Nükleer Güç Santralleri ve Ülkemiz
Günümüzde, nükleer enerjinin teknolojik olarak olgunlaşmış olmasına ve kullanımı yaygınlaşmasına rağmen, yatırımlarda hükümetlerin belirli bir düzeyde rol alması ve halkın endişeleri, nükleer enerjiyi diğer enerji kaynakları arasında farklı kılmaktadır.Genel bir derleme ve değerlendirme niteliğindeki bu çalışmada, nükleer enerjiyle ve elde edilme yöntemleriyle ilgili temel bilgiler, nükleer yakıt teknolojileri, nükleer güç santrallerinin çevre etkileri, dünyada nükleer enerji kullanımı ve ülkemizdeki nükleer enerji santralı girişimleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Tıklayın...
Dünyada ve Türkiye’de Biyoteknoloji Sanayisine Bakış
Bu çalışmayla, günümüzün yükselen teknolojik etkinliklerinin başlarında gelen biyoteknoloji alanının güncel durumunun dünya ve Türkiye ölçeğinde, bilimsel, teknolojik, ticari ve mali boyutlarıyla özeti verilmeye çalışılmıştır.

Tıklayın...
Reach kılavuzu
Kılavuz, AB’nin 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girek kimyasallar politikası REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: Kimyasalların Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlanması) ile ilgili terim ve kısaltmalara ilişkin açıklamaları içermektedir.

Tıklayın...
Kimya Mühendisliğinde Kütle Aktarımı
Kimya Mühendisliğinde Kütle Aktarımı kitabı, Türkçe’de doyurucu bilgi veren kaynak bulma güçlüğü nedeniyle, Kütle aktarımı derslerinde başvuru kitabı olmak üzere Prof. Dr. Gönenç Arın tarafından yazılmıştır.

Tıklayın...
Kimya Mühendisliğinde AyırmaTeknikleri
Mühendislik öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan kitapta, kimya mühendisliğinde kullanılan ayırma teknikleri, bu tekniklerin kullanıldığı süreçleri anlamak için gerekli fiziksel ve fizikokimyasal kavramlar tartışılmış, ayırma tekniklerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan donanımların çalışma ilkeleri, dinamikleri ve mühendislik hesapları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu kitapla, damıtma, özütleme, nemlendirme, kurutma, filtreleme vb. Ayırma teknikleri ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlamıştır. Prof. Dr. Gönenç Arın’ın hazırladığı bu kitap, farklı ayırma tekniklerinin incelendiği 8 bölümden oluşmaktadır.

Tıklayın...
Soru-Cevap ve Açıklamaları İle İş Güvenliği
Bu kitapta, yine Müjdat Aydın tarafından hazırlanmış olan “404 Soruda İş Güvenliği çalışmasının içeriği, özellikle “A Sınıfı Güvenlik Uzmanlığı” sınavına girecek olan adaylara yardımcı olmak amacıyla farklı soru ve açıklamalarla zenginleştirilmiştir.

Tıklayın...
Kimya Mühendisliğinde Çözümlü Sınav Soruları
Prof. Dr. Gönenç Arın’ın hazırladığı kitapta, kimya mühendisliği öğrencileri için, akışkanlar mekaniği, ısı aktarımı, kütle aktarımı ve ayırma teknikleri konularında hazırlanmış sınav sorularına ve çözümlerine yer verilmiştir.

Tıklayın...
404 Soruda İş Güvenliği Uzmanlığı
4587 sayılı İş Kanunu’nun 82. Maddesi, işyerlerine, İş Güvenliği ile Görevli Mühendis ve Teknik Eleman çalıştırma zorunluluğunu getirmiştir. Bu Kitapla, bu alana yeni katılacak mühendislerin ve teknik elemanların konu hakkındaki temel bilgileri edinmeleri hedeflenmiştir.

Tıklayın...
Tekstil Terbiyesi Eğitim Programı - 1
Bu kitap, KMO İstanbul Şubesi ve Trakya Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen “Tekstil Terbiye İşletmeleri Boyama ve Kimya Laboratuvarları Eğitim Programı-Tekslab 2003” adlı eğitim programı kapsamında, Prof. Dr. Erhan Öner’in editörlüğünde hazırlanmıştır.

Tıklayın...