Destekçi Kuruluşlar

Reach kılavuzu


Kılavuz, AB’nin 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girek kimyasallar politikası REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals: Kimyasalların Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlanması) ile ilgili terim ve kısaltmalara ilişkin açıklamaları içermektedir. Kimya, hukuk, sağlık, güvenlik, çevre, ticaret gibi farklı disiplinlere özgü bilgiler üzerine oturan çok uluslu bir bürokratik süreç içinde şekillenen REACH mevzuatı, kendisiyle birlikte, bir çok yeni terimi ve çok sayıda kısaltmayı içeren kendine özgü bir “dil”i de gündemimize sokmuştur. REACH’in, yukarıda anılan farklı disiplinlerde çalışan profesyonellere çeşitli yükümlülükler ve yaptırımlar da getirmesi nedeniyle, ilgili terim ve kısaltmaların hatasız ve eksiksiz bilinmesi çok önemlidir. Bu özenli çalışma, gerek kimya mühendislerinin gerekse kimyasallarla ilgili etkinliklerde sorumluluk alan çeşitli profesyonellerin ve bu konularda çalışacak öğrencilerin gereksinimini karşılamada önemli bir yardımcı olacaktır.

Basım tarihi: 2009

Sayfa sayısı: 69

ISBN:

Yazar(lar): Mustafa Cüneyt GEZEN, Güher Kunal GEZEN


İndirmek için resmin üzerine tıklayınız.