Destekçi Kuruluşlar

Türk Boya Sanayisi Raporu


Türkiye’nin 1833 yılında ticaretle başlayan boya serüveni, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir sanayi etkinliğine dönüşmeye başlamış ve yaklaşık yetmiş yıllık bir sanayi deneyiminin ardından, 2014 yılı sonunda, üçyüz dolayındaki üreticisi, 807 000 tonluk üretimi ve 1,42 milyar Avro’luk ticari hacmiyle Türk kimya sanayisinin en önemli kollarından biri haline gelmiştir. Ürünlerinin inşaat ve imalat sanayilerine girdi olması nedeniyle, boya sanayisi sanayi kollarının önemli bir bölümünü etkileyen ve yine önemli bir bölümündeki dinamiklerden de etkilenen bir yapıdadır. Bu raporun sonraki bölümlerinde ayrıntılı biçimde ele alınmaya çalışıldığı gibi, Türk boya sanayisinin, özellikle ham madde gerkesinimleri açısından yüksek bir dışa bağımlılıkla başladığı ve sürdürmekte olduğu serüveni, son otuz yıla damgasını vuran küreselleşme akımının etkisi altında, dış dünya ile çok yönlü bir bütünleşme biçimini alarak devam etmektedir. Bütünleşmeyi teşvik eden etkenlerin başında, yerli sanayinin üç ihtiyacından söz edilebilir: (a) sermaye ihtiyacı, (b) yeni ve rekabetçi teknoloji ihtiyacı, (c) uluslararası alanlarda geçerli onayları edinme ihtiyacı.

Basım tarihi: 2016

Sayfa sayısı: 53

ISBN:

Yazar: Mustafa TUNÇGENÇ


İndirmek için resmin üzerine tıklayınız.