Destekçi Kuruluşlar

Otomobil Endüstrisinin Yakıt Verimliliği Standartlarını Tarımda Uygulamak Milyarlar Kazandırabilir


Araştırmacılar; gübre üretiminde otomobil endüstrisinin kullandığı yakıt verimliliği standartlarına benzer kriterleri benimsemenin, yalnızca ABD mısır sektörü için yılda 5 ile 8 milyar dolarlık bir ekonomik yarar sağlayabileceğini yeni bir analiz ile kanıtladılar.

Hazırlayan: Seren TÜRKER