Destekçi Kuruluşlar

Erken Evre Akciğer Kanseri Tanisi


Akciğer kanseri en yaygın ve agresif kanserlerden biridir. Erken evre akciğer kanserinin klinik belirtilerinin eksikliği, çoğu zaman, tanının geç evrelerde konulmasına neden olmaktadır. Erken tanı için ucuz, basit veya yaygın olarak kullanılabilen tarama yöntemleri yoktur.

Hazırlayan: Seren TÜRKER