Destekçi Kuruluşlar

Musluk Suyunu Kullanmanın Neden Olabileceği Sorunlar


Bu yazıda konu edilen raporda araştırmacılar musluk suyu ile yemek pişirme sonucu zararlı olabilecek birçok yeni molekül oluştuğunu tespit etmişler ve bunun oluşmasını önlemek için yollar önermektedirler.
Araştırmacılara göre, klorlamanın klor gazıyla, Cl2 ile yapılması, yemeğin düşük sıcaklıkta ve kısa sürede pişirilmesi ve iyotsuz tuz yada en azından iyodür yerine iyodat ile iyotlanmış tuz kullanılması bu zararlı moleküllerin daha az oluşmasını ve neticede yiyeceklerimizin daha güvenli olmasını sağlayacaktır.

Hazırlayan: Müjgan İLTER