Destekçi Kuruluşlar


Sayfaya katkı koyan gruplardan Mesleki Eğitim ve Yayın Çalışma Grubu 2009 yılında kurulmuştur. Çalışma Grubu’nun kuruluş amacı kimya, biyokimya, kimya mühendisliği ve biyomühendislik alanlarında, aşağıdaki gruplara yönelik eğitim ve yayın etkinliklerinde bulunmaktır:

  • Anılan meslek alanlarında etkinlik yürüten profesyonellere,
  • Anılan meslek alanlarıyla ilgili yüksek öğrenimini sürdüren öğrencilere,
  • Anılan meslek alanlarında çalışan teknisyenlere.

meslekiyayin.com internet sayfası da, bu kapsamda oluşturulan telif ya da çeviri yapıtların elektronik kopyalarını yayımlamak amacıyla oluşturulmuştur. Grup üyeleri, bir maddi karşılık beklemeden çalışmalara katılmaktadırlar.

Anasayfa’dan erişilebilen elektronik kaynakların hak sahiplerine, yapıtlarının meslekiyayin.com sayfasında yayımlanmasını kabul ettikleri için teşekkür borçluyuz.

Diğer katkı koyucu grup olan Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu ise 2014 yılında kurulmuştur. Kurul’un amacı “Odanın gerek toplumu gerekse çevreyi etkileyen değişikliklere nitelikli tepkiler üretmek; bilimsel ve teknik bilgilerle toplumu aydınlatma, bilgilendirme görevini yerine getirmek” olarak belirlenmiştir. Kurul, bu kapsamda, bilimsel ve teknik bilgiler içeren makale ve haberleri meslekiyayin.com internet sayfasında yayımlaması kararlaştırılmıştır.

Çalışmaların yürütülmesi için çeşitli sektör kuruluşları maddi destek yaparak katkıda bulunmuşlardır. Bu destekçi kuruluşların logolarına sitemizde yer verilmiştir.

Deniz Kaya ve Barış Alkan meslekiyayin.com internet sayfasının tasarımını herhangi bir maddi karşılık almaksızın yapmışlardır. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.